RPOP 09.03 - KURS NA JĘZYKI OBCE TO DOBRY WYBÓR

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

O projekcie

Mamy przyjemność przedstawić Państwu projekt Kurs na języki obce to dobry wybór” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Opercyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Działanie 9.03 prowadzonego przez  Samorząd Województwa Opolskiego

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji językowych na poziomie A i B oraz zwiększenie udziału w kształceniu ustawicznym 444 osób od 18. r. ż z województwa opolskiego, które
z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji w zakresie języków obcych (244K i 200 M), znajdujące się w szczególnej
sytuacji na rynku pracy, wykazujące największą lukę kompetencyjną w zakresie posługiwania się j. obcymi, poprzez zorganizowane kursy językowe z języka angielskiego, niemieckiego oraz
wsparcie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w okresie od 1.03.2017 do 31.12.2018. Wnioskodawca przeprowadzając kursy językowe (32 grup z języka angielskiego i 5 grup z
języka niemieckiego) poprzez zdobycie przez 444 osób certyfikatu potwierdzającego nabyte kompetencje - certyfikat zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
przyczyni się do realizacji Celu szczegółowego RPO WO 2014-2020 – „Upowszechnienie kształcenia ustawicznego osób dorosłych, w tym będących w szczególnej sytuacji na rynku
pracy”.Wnioskodawca kieruje wsparcie do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy: o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących tereny wiejskie, osób w wieku 50+, kobiet.

Aby szkolenia zostały przeprowadzone sprawnie i efektywnie, grupy szkoleniowe liczą co najwyżej 12 osób.
Każdej z nich  zapewniamy:

•  materiały szkoleniowe i dydaktyczne,

•  miłą atmosferę i wysoki poziom szkoleń,

•   programy zajęć dostosowane do umiejętności posiadanych przez uczestnika szkolenia,

•   zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów posiadających co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego,

•   zapewnione zostaną dodatkowe konsultacje z lektorem  ukierunkowaniem na pomoc osobom z trudnościami w uczeni się, nie nadążającym za resztą  grupy lub umożliwione zostaną konsultacje mailowe z lektorem

Po ukończeniu kursu podchodzicie Państwo do egzaminu państwowego, na mocy którego otrzymujecie Państwo uprawnienia podnoszące Państwa pozycje na rynku pracy.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu:

 •  potwierdzenie posiadanych kompetencji
 •  wzrost pozycji na rynku pracy,
 •  większa pewność utrzymania zatrudnienia,
 •  wzrost mobilności,
 •  wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu, odpowiemy Państwu na wszelkie pytania i ewentualne wątpliwości

O nas

Firma Lean Tech od 11 lat zajmuje się szkoleniami, kursami, pozyskaniem środków UE i realizacją projektów finansowanych przez UE. Posiadając kompetentny i zaangażowany zespół kompleksowo realizujemy projekty na które pozyskujemy dofinansowania. Przez ponad dekadę istnienia naszej firmy nawiązaliśmy współpracę z dziesiątkami gmin, powiatów oraz podległych im szkół. Zapraszamy do współpracy.