RPSL 11.02.03 - Nowoczesne Szkoły Zawodowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

O projekcie

Mamy przyjemność przedstawić Państwu projekt RPSL.11.02.03-24-0301/18-003​ „Nowoczesne Szkoły Zawodowe​”  realizowanego w ramach Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby zdiagnozowane w 4 zespołach szkół prowadzonych przez powiat żywiecki: Zespole Szkół Zawodowych im. prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce (dalej ZSZ); Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu (dalej ZSB-D); Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu (dalej ZSM-E) oraz Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu (dalej ZSDiL). Opracowanie obejmowało współpracę z 65 pracodawcami, którzy wraz z przedstawicielami szkół zbudowali zalecenia co do kształcenia uczniów, doposażenia sal lekcyjnych oraz dokształcenia nauczycieli. Projekt zakłada kompleksowy program modernizacji kierunków obejmujący zajęcia dodatkowe (szkolenia, kursy, doradztwo zawodowe, wyjazd do firm) oraz staże dla uczniów, doposażenie pracowni szkolnych i dokształcenie nauczycieli. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną 4 zespoły szkół, 22 pracownie, 365 uczniów (126K/269M) i 32 nauczycieli (17K/15M). Celem jest wzrost jakości nauczania w ww. 4 jednostkach.

O nas

Firma Lean Tech od 11 lat zajmuje się szkoleniami, kursami, pozyskaniem środków UE i realizacją projektów finansowanych przez UE. Posiadając kompetentny i zaangażowany zespół kompleksowo realizujemy projekty na które pozyskujemy dofinansowania. Przez ponad dekadę istnienia naszej firmy nawiązaliśmy współpracę z dziesiątkami gmin, powiatów oraz podległych im szkół. Zapraszamy do współpracy.