RPZP.08.06.00 - Jesteśmy bliżej zachodniopomorskiego rynku pracy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

O projekcie

Mamy przyjemność przedstawić Państwu projekt „Jesteśmy bliżej zachodniopomorskiego rynku pracy” nr RPZP.08.06.00-32-K008/20  realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Osi Priorytetowej RPZP.08.00.00 Edukacja, w ramach Działania: RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego,  Celu tematycznego: 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

Projekt obejmuje wsparciem Technikum Zawodowe w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie i uczniów kształcących się w zawodach technik hotelarstwa, technik informatyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Łącznie do projektu przystąpi 74 uczniów i 8 nauczycieli. Realizacja projektu rozpocznie się 01.08.2020, a planowany koniec to 30.09.2022. Najważniejszymi zadaniami planowanymi w projekcie to realizacja staży uczniowskich, kursów zawodowych podnoszących kwalifikacje zawodowe, specjalistycznych zajęć zawodowych. Dodatkowo planowane jest objęcie klasy patronatem firmy, aby wzmocnić i powiązać kształcenie zawodowe z rynkiem pracy. W projekcie wezmą również udział nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy będą podnosili swoje umiejętności podczas kursów zawodowych i studiów podyplomowych nadających uprawnienia/kwalifikacje do prowadzenia zajęć zawodowych w szkole oraz stażach nauczycielskich w przedsiębiorstwach. Kursy zawodowe planowane są przez cały okres realizacji projektu, a staże planowane są na okres ferii i wakacji i w czasie roku szkolnego, o ile zajdzie taka konieczność lub potrzeba ze strony pracodawców i uczniów oraz szkoły. W stażach udział weźmie 74 uczniów. Do projektu zostały wybrane branże wpisujące się w Inteligentne Specjalizacje Województwa Zachpom. (sektor ICT, branża turystyczna, energetyczna - 100% staży realizowana będzie w obszarze Inteligentnych Specj. Woj. Zachpom. ) Pracownie szkolne zostaną doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego, co znacznie wpłynie na jakość kształcenia zawodowego przyszłych pracowników.

 

Wartość projektu: 856 037,50 zł

Dofinansowanie: 769 797,50 zł

Środki unijne: 727 631,87 zł

Budżet państwa: 42 165,63 zł

Okres realizacji projektu: 2020-08-01 - 2022-09-30

O nas

Firma Lean Tech od 11 lat zajmuje się szkoleniami, kursami, pozyskaniem środków UE i realizacją projektów finansowanych przez UE. Posiadając kompetentny i zaangażowany zespół kompleksowo realizujemy projekty na które pozyskujemy dofinansowania. Przez ponad dekadę istnienia naszej firmy nawiązaliśmy współpracę z dziesiątkami gmin, powiatów oraz podległych im szkół. Zapraszamy do współpracy.