POKL 9.2 "KSZTAŁCIMY NA POTRZEBY ZACHODNIOPOMORSKIEGO RYNKU!"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

O projekcie

Projekt 9.2 POKL „Kształcimy na potrzeby zachodniopomorskiego rynku!”

zaplanowany jest na okres od sierpnia 2013 roku do sierpnia 2015 roku.

Beneficjentami projektu jest 120 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Wałczu.

W pierwszym etapie projektu, do czerwca 2014 roku a następnie w nowym roku szkolnym 2014/2015 w szkołach objętych projektem prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie:

- matematyki

- przedsiębiorczości

- języka angielskiego

- języka niemieckiego

Równolegle, w  szkołach zostaną wprowadzone działania mające na celu modernizację oferty kształcenia na kierunki technik logistyk i technik budownictwa .

- przeszkolenie nauczycieli do prowadzenia zajęć

- opracowanie materiałów dydaktycznych

- realizacja zajęć pozalekcyjnych

- cykliczne raportowanie z zajęć pozalekcyjnych

Poza powyższym uczniowie- uczestnicy projektu wezmą udział w zajęciach organizowanych przez powołany w trakcie Szkolny Ośrodek Kariery:

- spotkania grupowe z doradcą zawodowym

- indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

 

Niezmiernie ważnym elementem projektu będą działania ukierunkowane na start młodych ludzi - uczniów szkół zawodowych na rynku pracy. Trzon tych aktywności stanowić będą:

- rekrutacja firm do przeprowadzenia staży zawodowych

- realizacja konferencji dla pracodawców promującej staże zawodowe

- opracowanie programu staży zawodowych

- realizacja staży zawodowych.

O nas

Firma Lean Tech od 11 lat zajmuje się szkoleniami, kursami, pozyskaniem środków UE i realizacją projektów finansowanych przez UE. Posiadając kompetentny i zaangażowany zespół kompleksowo realizujemy projekty na które pozyskujemy dofinansowania. Przez ponad dekadę istnienia naszej firmy nawiązaliśmy współpracę z dziesiątkami gmin, powiatów oraz podległych im szkół. Zapraszamy do współpracy.