POKL 9.6.2 "ECDL START DLA MAZOWIECKICH KADR!"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

O projekcie

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność przedstawić Państwu projekt „ECDL START dla mazowieckich kadr!” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX z działania 9.6.2. prowadzonego przez  Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Głównym celem projektu jest  podwyższenie wiedzy, umiejętności i kompetencji osób pełnoletnich w zakresie ICT obsługi komputera, poprzez udział w cyklu w pełni bezpłatnych szkoleń, w tym szczególności nowoczesnych narzędzi informatycznych dla osób kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych, zawodowych, technikach, liceach z wykształceniem co najwyżej średnim oraz dla  grupy osób w wieku 25l.-64l. zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę zlecenie bez względu na posiadane wykształcenie

Szkolenia obejmują przede wszystkim  następujące tematy:

     •  Podstawy pracy z komputerem,
     •  Podstawy pracy w sieci,
     •  Przetwarzanie tekstów,
     •  Arkusze kalkulacyjne.
    
Szkolenia kierujemy do 200 osób pełnoletnich mieszkających na terenie województwa mazowieckiego, którzy z własnej inicjatywy deklarują chęć podniesienia swoich kwalifikacji ICT. Szkolenia kierujemy przede wszystkim do osób o niskich kwalifikacjach ICT,  dla osób pełnoletnich z wykształceniem co najwyżej średnim oraz osób w wieku 25l.-64l., będących zatrudnionym na umowę o pracę lub umowę zlecenie.

W ramach projektu odbędzie się 60 godzin szkolenia dla poszczególnych grup projektowych.

Aby szkolenia zostały przeprowadzone sprawnie i efektywnie, grupy szkoleniowe liczą co najmniej 10 osób, każdej z nich gwarantujemy materiały szkoleniowe, sprzęt niezbędny do nauki, czyli własne stanowisko komputerowe.

Zajęcia odbywają się w ośrodkach szkoleniowych, w miejscach dogodnych dla uczestników.
W sumie liczba godzin szkoleniowych wynosi 60 godzin.

W ramach szkolenia gwarantujemy:

     •  materiały szkoleniowe i dydaktyczne,
     •  mobilne stanowisko komputerowe do praktycznej nauki,
     •  miłą atmosferę i wysoki poziom szkoleń.

 

Szkolenie kończy się egzaminem z wiedzy oraz umiejętności przeprowadzonym przez Egzaminatora ECDL, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje European Computer Driving Licence w tłumaczeniu: Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy.

 

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

     •  potwierdzenie posiadanych kompetencji
     •  wzrost pozycji na rynku pracy,
     •  większa pewność utrzymania zatrudnienia,
     •  wzrost mobilności,
     •  wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

ECDL opracowano również z myślą o pracodawcach. Jeśli wymóg posiadania certyfikatu ECDL pojawia się  w ogłoszeniu o poszukiwaniu pracowników, pracodawca, czy też jego służby HR, nie muszą tracić czasu na sprawdzanie umiejętności komputerowych kandydatów do pracy, gdyż mogą zawierzyć certyfikatowi. Przyjmując nowego pracownika posiadającego certyfikat mamy pewność, że osoba ta nie będzie tracić czasu na zgłębianie podstawowych funkcji oprogramowania ani też na ręczne wykonywanie czasochłonnych operacji, które można wykonać kilkoma kliknięciami myszki. Pracodawca może także sprawdzić jakość szkoleń dla swoich pracowników, jeśli kończą się one certyfikatem. Według opinii wielu szefów działu informatyki, w firmie, w której użytkownicy systemów informatycznych posiadają kompetencje komputerowe (potwierdzone certyfikatem ECDL), help desk informatyczny ma o wiele mniej pracy, niż w innych firmach.

Korzyści dla pracodawcy:

     •  szybsza i tańsza rekrutacja nowych pracowników,
     •  wzrost wydajności i jakości pracy,
     •  redukcja kosztów,
     •  wzrost rentowności wydatków na informatyzację,
     •  wzrost efektywności wykorzystania zasobów IT.

Zapraszamy do  nadsyłania zgłoszeń za pośrednictwem formularza rejestracyjnego mailem:
e.mrowinska@trol.pl lub m.duszyńska@trol.pl
Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 61 222 91 68 oraz 61 222 91 67

O nas

Firma Lean Tech od 11 lat zajmuje się szkoleniami, kursami, pozyskaniem środków UE i realizacją projektów finansowanych przez UE. Posiadając kompetentny i zaangażowany zespół kompleksowo realizujemy projekty na które pozyskujemy dofinansowania. Przez ponad dekadę istnienia naszej firmy nawiązaliśmy współpracę z dziesiątkami gmin, powiatów oraz podległych im szkół. Zapraszamy do współpracy.